وب سایت رسمی گروه بین المللی 10Points

the_master, Author at 10Points - صفحه 3 از 33

شگفتی‌سازان جهان نوآوری

شگفتی‌سازان جهان نوآوری

شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که جهان را تغییر دادند «نیوزویک» لیستی از نوآورترین افراد جهان را منتشر کرد. از جمله ایلان ...