وب سایت رسمی گروه بین المللی 10Points

آموزش علم پتروشیمی

من صمد كارگر با تجربه ٢٥ ساله در شيمی و پتروشيمی به شما ياد ميدهم چگونه با استفاده از اين صنعت پول ساز، ثروتمند و روياهاتون رو بسازين.​

اخبار بنگاه ها

پنج مرحله رشد مشاغل کوچک

پنج مرحله رشد مشاغل کوچک

چارچوب مشترک برای مشاغل کوچک طبقه‌بندی مشکلات و الگوهای رشد مشاغل کوچک به شیوه‌ای سیستماتیک که برای کارآفرینان ...