وب سایت رسمی گروه بین المللی 10Points

آموزش علم پتروشیمی

من صمد كارگر با تجربه ٢٥ ساله در شيمی و پتروشيمی به شما ياد ميدهم چگونه با استفاده از اين صنعت پول ساز، ثروتمند و روياهاتون رو بسازين.​

شرکتهای گروه

پتروشیمی رامان

پتروشیمی رامان

ایلیا کاتالیست رامان

ایلیا کاتالیست رامان

شرکت بهین تجهیز

شرکت بهین تجهیز

شرکت ESP

شرکت ESP

Elsapo

Elsapo

پتروپالایش ستاره هرمز

پتروپالایش ستاره هرمز

الساپا استرالیا

الساپا استرالیا

شرکت افراکم

شرکت افراکم

پترو رامان تکنولوژی

پترو رامان تکنولوژی

شرکت فرایند انرژی

شرکت فرایند انرژی