وب سایت رسمی گروه بین المللی 10Points

شرکتهای گروه

شرکت ESP

شرکت ESP

Elsapo

Elsapo

اطلس آی تیم

اطلس آی تیم

الساپا استرالیا

الساپا استرالیا

مواد شیمیایی و پلیمری الساپا

مواد شیمیایی و پلیمری الساپا

شرکت افراکم

شرکت افراکم

شرکت شبانکو

شرکت شبانکو

شرکت کانگورو

شرکت کانگورو

شرکت فرایند انرژی

شرکت فرایند انرژی

شرکت پک هاوس

شرکت پک هاوس