وب سایت رسمی گروه بین المللی 10Points

آموزش علم پتروشیمی

من صمد كارگر با تجربه ٢٥ ساله در شيمی و پتروشيمی به شما ياد ميدهم چگونه با استفاده از اين صنعت پول ساز، ثروتمند و روياهاتون رو بسازين.​

مقالات

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی   مقدمه:   بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهایی هستند که به عنوان زمینه‌ساز توسعه اقتصادی از طریق ...