وب سایت رسمی گروه بین المللی 10Points

مقالات

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی   مقدمه:   بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهایی هستند که به عنوان زمینه‌ساز توسعه اقتصادی از طریق ...