وب سایت رسمی گروه بین المللی 10Points

اخبار بنگاه ها

پنج مرحله رشد مشاغل کوچک

پنج مرحله رشد مشاغل کوچک

چارچوب مشترک برای مشاغل کوچک طبقه‌بندی مشکلات و الگوهای رشد مشاغل کوچک به شیوه‌ای سیستماتیک که برای کارآفرینان ...